Browse By

ŠKOLSKI ODBOR

Prezime i imeZanimanje i funkcijaNacionalnostNapomena
Alispahić Nevres

Mr.sci. Alispahić Nevres

Predsjednik Školskog odbora Član Školskog odbora ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku I mlade Kantona Sarajevo

Bošnjak 
Mujkić Husein

Mujkić Husejn, ekonomski fakultet

Član Školskog odbora ispred Općine Novi Grad Sarajevo

Bošnjak 
Kulić Alma

Kulić Alma, profesor Pedagogije, pedagog škole

Član Školskog  odbora ispred uposlenika

Bošnjakinja 
Bučo Mersiha

Bučo Mersiha, srednja medicinska škola

Član Školskog odbora ispred roditelja

Bošnjakinja