Browse By

ŠKOLSKI ODBOR

Prezime i ime Zanimanje i funkcija Nacionalnost Napomena
Alispahić Nevres Mr.sci. Alispahić Nevres

Predsjednik Školskog odbora Član Školskog odbora ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku I mlade Kantona Sarajevo

Bošnjak  
Mujkić Husein Mujkić Husejn, ekonomski fakultet

Član Školskog odbora ispred Općine Novi Grad Sarajevo

Bošnjak  
Kulić Alma Kulić Alma, profesor Pedagogije, pedagog škole

Član Školskog  odbora ispred uposlenika

Bošnjakinja  
Bučo Mersiha Bučo Mersiha, srednja medicinska škola

Član Školskog odbora ispred roditelja

Bošnjakinja