Browse By

NASTAVNO OSOBLJE

Razredna nastava
Edina Bašić - Razredna nastava, I-1
Lejla Gluščević - Razredna nastava, I-2
Emina Agović - Razredna nastava, II-1
Amra Memić - Razredna nastava, II-2
Selma Džomba - Razredna nastava, III-1
Adisa Ćenanović - Razredna nastava, III-2
Suvada Špica - Razredna nastava, IV-1
Lejla Pašić - Razredna nastava, IV-2
Lejla Glavinić - Razredna nastava, V-1
Indira Agović - Razredna nastava, V-2
Predmetna nastava - razrednici
Ajeta Palić - Njemački jezik, VI-1
Nedžad Bišić - Engleski jezik, VI-2
Enisa Nikulić - Turković - Bosanski jezik i književnost, VI-3
Medisa Đedović - Tehnički odgoj, osnovi tehnike, kultura življenja, VII-1
Ana Ozrinić - Historija, Geografija, VII-2
Seida Tanjaš - Geografija, VIII-1
Kemal Bjelak - Turski jezik, VIII-2
Juso Kadrić - Tehnički odgoj, osnovi tehnike, informatika,kultura življenja,zdravi životni stilovi, VIII-3
Jasmin Osmanović - Tehnički odgoj, informatika, IX-1
Mersiha Mešić - Engleski jezik, IX-2
Predmetna nastava
Sabina Kadrić - Bosanski jezik i književnost
Lejla Karičić - Bešić - Bosanski jezik i književnost
Almedina Tokić - Zornić - Engleski jezik 
Altijana Vražalica - Njemački jezik 
Ismihana Šahić - Matematika 
Zijah Ramović - Matematika 
Esat Ljajić - Fizika 
Lejla Agović - Islamska vjeronauka
Remza Šljivo - Hemija
Nihada Butmir - Kultura življenja
Sanja Muratović- Biologija
Amel Begović - Tjelesni i zdravsteveni odgoj
Sedina Mulaomerović - Idrizović- Likovna kultura
Lejla Fehratović - Likovna kultura
Amar Dokara - Muzička kultura