Browse By

NASTAVNO OSOBLJE

Emina Agović – Razredna nastava
Amra Memić – Razredna nastava
Selma Džomba – Razredna nastava
Tabaković Fatima – Razredna nastava
Suvada Špica – Razredna nastava
Lejla Pašić – Razredna nastava
Lejla Glavinić – Razredna nastava
Indira Agović – Razredna nastava
Edina Bašić – Razredna nastava
Adisa Ćenanović – Razredna nastava
Lejla Gluščević – Razredna nastava
Sabina Kadrić – Bosanski jezik
Tabak Irma – Bosanski jezik
Karačić – Bešić Lejla – Bosanski jezik
Nedžad Bišić – Engleski jezik
Mersiha Mešić – Engleski jezik
Tokić-Zornić Almedina – Engleski jezik
Ajeta Palić – Njemački jezik
Vražalica Altijana – Njemački jezik
Bjelak Kemal – Turski jezik
Mirsad Lakota – Matematika
Zijah Ramović – Matematika
Esat Ljajić – Fizika
Ćesko Lejla – Biologija
Ana Ozrinić – Historija / Geografija
Jasmin Osmanović – Informatika
Medisa Đedović – Tehnička kultura
Šljivo Remza – Hemija
Lejla Fehratović – Likovna kultura
Sedina Mulaomerović-Idrizović – Likovna kultura
Amel Begović – Tjelesni i zdravstveni odgoj
Šalaka Emina – Muzička kultura
Agović Lejla – Vjeronauka
Seida Tanjaš – Geografija
Fikreta Mujkić – Građansko obrazovanje
Juso Kadrić – Tehnička kultura / Osnove tehnike / Informatika / Zdravi životni stilovi
Nihada Butmir – Kultura življenja