Browse By

NASTAVNO OSOBLJE

Razredna nastava
Suvada Špica - Razredna nastava, I-1
Lejla Pašić - Razredna nastava, I-2
Lejla Glavinić - Razredna nastava, II-1
Indira Agović - Razredna nastava, II-2
Edina Bašić - Razredna nastava, III-1
Lejla Gluščević - Razredna nastava, III-2
Emina Agović - Razredna nastava, IV-1
Amra Memić - Razredna nastava, IV-2
Selma Džomba - Razredna nastava, V-1
Adisa Ćenanović - Razredna nastava, V-2
Predmetna nastava - razrednici
Juso Kadrić - Tehnički odgoj, osnovi tehnike, informatika,kultura življenja,zdravi životni stilovi, VI-1
Kemal Bjelak - Turski jezik, VI-2
Sanja Muratović - Biologija, VII-1
Aida Lalić - Matematika, VII-2
Amel Begović - Tjelesni i zdravstveni odgoj, VIII-1
Nedžad Bišić - Engleski jezik, VIII-2
Irma Tabak - Bosanski jezik i književnost, VIII-3
Medisa Đedović - Tehnički odgoj, osnovi tehnike, kultura življenja, IX-1
Ana Ozrinić - Historija, Geografija, IX-2
Predmetna nastava
Lejla Šarlak - Njemački jezik
Seida Tanjaš - Geografija
Sabina Kadrić - Bosanski jezik i književnost
Mersiha Mešić - Engleski jezik 
Zijah Ramović - Matematika 
Suada Alomerović - Fizika 
Lejla Agović - Islamska vjeronauka
Remza Šljivo - Hemija, Kultura življenja
Jasmin Osmanović - Informatika
Nihada Mulalić- Likovna kultura
Lejla Fehratović - Likovna kultura
Amar Dokara - Muzička kultura
Fikreta Mujkić - Građansko obrazovanje
Ernisa Cernica  - asistent u nastavi
Amina Bećirević  - asistent u nastavi
Amina Divljanović - psiholog
Elma Kusturica - defektolog
Gabrijela Ćosović - logoped