Browse By

NASTAVNO OSOBLJE

Razredna nastava
Selma Džomba - Razredna nastava, I-1
Adisa Ćenanović - Razredna nastava, I-2
Suvada Špica - Razredna nastava, II-1
Lejla Pašić - Razredna nastava, II-2
Lejla Glavinić - Razredna nastava, III-1
Indira Agović - Razredna nastava, III-2
Edina Bašić - Razredna nastava, IV-1
Lejla Gluščević - Razredna nastava, IV-2
Emina Agović - Razredna nastava, V-1
Amra Memić - Razredna nastava, V-2
Predmetna nastava - razrednici
 Lejla Čajić - Bosanski jezik i književnost, VI-1
Mersiha Mešić - Engleski jezik, VI-2
Juso Kadrić - Tehnički odgoj, osnovi tehnike, informatika,kultura življenja,zdravi životni stilovi, VII-1
Kemal Bjelak - Turski jezik, VII-2
Sanja Muratović - Biologija, VIII-1
Suada Alomerović - Fizika, VIII-2
Amel Begović - Tjelesni i zdravstveni odgoj, IX-1
Nedžad Bišić - Engleski jezik, IX-2
Irma Tabak - Bosanski jezik i književnost, IX-3
Predmetna nastava
Medisa Đedović - Tehnički odgoj, osnovi tehnike, kultura življenja

Ana Ozrinić - Historija, Geografija
Adna Serdar - Njemački jezik
Seida Tanjaš - Geografija
Zijah Ramović - Matematika 
Đenana Sarajlić - Matematika 
Lejla Agović - Islamska vjeronauka
Remza Šljivo - Hemija
Jasmin Osmanović - Informatika
Nihada Mulalić - Likovna kultura
Lejla Fehratović - Likovna kultura
Amar Dokara - Muzička kultura
Fikreta Mujkić - Građansko obrazovanje
Fatima Mrnđić - Kultura življenja
Ernisa Cernica  - asistent u nastavi
Amina Divljanović - psiholog
Elma Kusturica - defektolog
Gabrijela Ćosović - logoped