Browse By

NASTAVNO OSOBLJE

Razredna nastava
Lejla Glavinić - Razredna nastava, I-1
Indira Agović - Razredna nastava, I-2
Edina Bašić - Razredna nastava, II-1
Lejla Gluščević - Razredna nastava, II-2
Emina Agović - Razredna nastava, III-1
Amra Memić - Razredna nastava, III-2
Selma Džomba - Razredna nastava, IV-1
Adisa Ćenanović - Razredna nastava, IV-2
Suvada Špica - Razredna nastava, V-1
Lejla Pašić - Razredna nastava, V-2
Predmetna nastava - razrednici
Sanja Muratović - Biologija, VI-1
Lejla Karičić Bešić - Bosanski jezik i književnost, VI-2
Ajeta Palić - Njemački jezik, VII-1
Nedžad Bišić - Engleski jezik, VII-2
Irma Tabak - Bosanski jezik i književnost, VII-3
Medisa Đedović - Tehnički odgoj, osnovi tehnike, kultura življenja, VIII-1
Ana Ozrinić - Historija, Geografija, VIII-2
Seida Tanjaš - Geografija, IX-1
Kemal Bjelak - Turski jezik, IX-2
Juso Kadrić - Tehnički odgoj, osnovi tehnike, informatika,kultura življenja,zdravi životni stilovi, IX-3
Predmetna nastava
Sabina Kadrić - Bosanski jezik i književnost
Mersiha Mešić - Engleski jezik 
Almedina Tokić - Zornić - Engleski jezik 
Altijana Vražalica - Njemački jezik 
Mirasad Lakota - Matematika 
Zijah Ramović - Matematika 
Suada Alomerović - Fizika 
Lejla Agović - Islamska vjeronauka
Remza Šljivo - Hemija, Kultura življenja
Jasmin Osmanović - Informatika
Amel Begović - Tjelesni i zdravsteveni odgoj
Melika Hodžić - Idrizović- Likovna kultura
Lejla Fehratović - Likovna kultura
Amar Dokara - Muzička kultura