Browse By

HISTORIJAT

Historijat osnovnog obrazovanje na području Dobroševića

Osnovno obrazovanje stanovnici sadašnje Mjesne zajednice Dobroševići počeli su sticati u porodičnoj kući doktora Krušca u Bojniku 20-tih godina prošlog stoljeća.Školska zgrada u Dobroševićima izgrađena je 1957.godine gdje je formirana četverogodišnja osnovna škola pod nazivom “Nikola Tesla”.Ova škola 1961.godine prerasta u osmogodišnju školu I kao takva egzistira do 1971.godine kada ulazi u sastav OŠ “Gavrilo Princip” u Reljevu kao područna škola. Ovakav status je zadržala sve do 05.09.1996.godine kada je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo odlukom broj:02-012-363/96 utvrdio status osnovnih škola u Dobroševićima i Reljevu koje su privremeno pripojene Osnovnoj školi “Behaudin Selmanović”, do njihove konačne registracije.

05.01.2006.godine postaje samostalna škola pod nazivom “Dobroševići”.

Lokacija škole, opis, osnovni podaci samog zemljišta:

Školsko područje škole u Dobroševićima,  sjevero-istočnom stranom  obuhvata naselja Reljevo Dom i Rječicu i dopire do graničnog pojasa općine Vogošća, zatim sjevernom stranom obuhvata naselja Ahatovići, Paljevo i Gornju Bioču i graniči sa područjem općine Ilijaš, jugo-zapadnom stranom obuhvata naselja Bjelugovići, Mihaljevići,  Bojnik i Butila i graniči sa školskim područjem „Šeste osnovne škole“ Bare-Ilidža. Jugozapadnom stranom graniči sa školskim područjem „Sedma osnovne škole“ u Blažuju, a sa istočne strane sa školskim područjem JU OŠ „Sokolje“(Reljevo Dvor-desna obala Bosne).

Navedeni prostor obuhvata prostor između 30-35 km2.

Škola u Dobroševićima je, od najudaljenijeg naselja na sjevero-istoku, Rječice udaljena, oko 5 km, na sjeveru od najudaljenijeg naselja Gornja Bioča oko 4 km, te Bojnika na jugo-istoku oko 2 km.

U posljednjih nekoliko godina na ovom školskom području izgrađeno je između 2200-2500 stambenih objekata koji su useljeni, a veliki broj stambenih objekata je u fazi izgradnje (nezvanično oko 1000 ).

Kratak opis sadašnje situacije i uslova u kojim radi škola, predviđeni rast  broja učenika za period 2011/2015. godine

JU OŠ « Dobroševići » je jedna od rijetkih škola u Kantonu Sarajevo koja nema sportske dvorane. Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvodi se na otvorenom školskom igralištu, a u slučaju lošeg vremena u uskim hodnicima škole. Treba i to napomenuti  da 553  učenika nastavu pohađa u 6 učionica, što iznosi  92 učenika po učionici. Zbog nedostaka učioničkog i drugog prostora, slobodne aktivnosti se, uglavnom izvode subotom. Prilikom obilježavanja značajnih datuma, manifestacije izvodimo u uskom hodniku škole na kojima prisustvuje veoma mali broj učenika i roditelja.

ŠKOLSKA GODINA BROJ UČENIKA BROJ ODJELJENJA PREDVIĐENI RAST BROJA UČENIKA PREDVIĐENI RAST BROJA ODJELJENJA
2011/2012 553 22 30 1
2012/2013 583 23 24 1
2013/2014 607 24 50 2
2014/2015 657 26 45 2