Browse By

TEHNIČKO OSOBLJE

Arnautović Salim – Domar

Gujić Damir – Ložač

Bešo Zineta – Servirka

Hadžavdija Mirzeta – Higijeničarka

Šalaka Nura – Higijeničarka

Hodžić Mirsada – Higijeničarka

Šišić Elvedina – Higijeničarka

Hajdarević Mubera – Higijeničarka

Salman Zenaida – Higijeničarka

Terović Edvin – Noćni čuvar

Adis Redžep – Dnevni čuvar