Browse By

VIJEĆE UČENIKA

Redni broj
Prezime i ime učenika
Razred
Razrednik
1.
Džigal Adem
VI-1
Tanjaš Seida
2.
Đedović Amna
VI-2
Bjelak Kemal
3.
Sarajčić Sanjin
VI-3
Tabak Semir
4.
Hajdarević Lamija
VII-1
Osmanović Jasmin
5.
Škrijelj Bakir
VII-2
Mešić Mersiha
6.
Kadrić Hamza
VIII-1
Kadrić Sabina
7.
Šarić Emina
VIII-2
Ramović Zijah
8.
Hadžović Farah
IX-1
Bišić Nedžad
9.
Ramić Elmedin
IX-2
Ozrinić Ana
10.
Bjelić Semir
IX-3
Palić Ajeta