Browse By

UPRAVA ŠKOLE

 

  

DIREKTOR MRNĐIĆ DURAN profesor kulture življenja/nastavnik hemije
SEKRETAR MAIDA KAHRIMAN pravnik
PEDAGOG ALMA KULIĆ profesor pedagogije
BIBLIOTEKAR HADIJA CAMOVIĆ bibliotekar