Browse By

SEKCIJE

R.br. NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije) Broj grupa Broj učenika Sedmični fond sati Godišnji fond sati Ime i prezime nositelja aktivnosti
I-IV V-IX
A KULTURNO-UMJETNIČKE
1. Dramsko-recitatorska 1 20 1 30 Fatima Tabaković
2. Dramska 1 10 1 30 Sabina Kadrić
3. Likovna 1 15 1 30 Irhana Rašinlić
4. Likovna 1 20 1 30 Vezira Turković
5. Literarna 1 10 1 30 Suada Špica
6. Kreativna 1 20 1 30 Emina Abazović
7. Ritmička 1 30 1 30 Lejla Pašić
8. Hor 1 30 2 60 Eldin Bihorac
9. Dramska 1 15 1 30 Alena Hećo
B TEHNIČKE I NASTAVNE
1. Klub mladih tehničara 1 15 1 30 Medisa Đedović
2. Saobraćajna 1 10 1 30 Armina Hanžić
3. Školska saobraćajna patrola 1 10 1 30 Armina Handžić
4. NUS 1 10 1 30 Besima Kunić
5. Starine BiH 1 10 1 30 Besima Kunić
6. Prva pomoć 1 15 1 30 Abdulah Kurtić
7. Civitas 1 15 1 30
8. Mali istraživači 1 20 1 30 Adisa Ćenanović
9. Tursko-arapski jezik 1 20 1 30 Hedija Jusupović
C SPORTSKE
1. Atletska 1 15 1 30 Amel Begović
2. Stoni tenis 1 10 1 30 Amel Begović
D OSTALE
1. Crveni križ 1 20 1 30 Amra Memić