Browse By

VIJEĆE RODITELJA

VIJEĆE RODITELJA školska 2018/19.god.

Redni broj
Prezime i ime roditelja
Razred
Ime učenika
Razrednik
1.
Šošić Jasmin
I-1
Ajna
Džomba Selma
2.
Murtić Amela
I-2
Džan
Tabaković Fatima
3.
Vatreš Jasna
II-1
Ahmed
Špica Suvada
4.
Bešlić Alisa
II-2
Reis
Pašić Lejla
5.
Hota Munevera
III-1
Lejla
Glavinić Lejla
6.
Rizvanović Sabina
III-2
Amer
Agović Indira
7.
Bešo Selma
IV-1
Ema
Bašić Edina
8.
Sarajčić Amela
IV-2
Lamija
Ćenanović Adisa
9.
Suljić Edina
IV-3
Džana
Gluščević Lejla
10.
Vatreš Nedžad
V-1
Ilhan
Abazović Emina
11.
Gačanović Sinela
V-2
Rijad
Memić Amra
12.
Bučo Mersiha
VI-1
Haris
Tanješ Seida
13.
Vejo Mersiha
VI-2
Seldin
Bjelak Kemal
14.
Delić Arjana
VI-3
Haris
Tabak Semir
15.
Zimić Alma
VII-1
Abdulah
Osmanović Jasmin
16.
Borovina Medina
VII-2
Danin
Mešić Mersiha
17.
Hadžajlija Mersiha
VIII-1
Eman
Kadrić Sabina
18.
Lalić Afrodita
VIII-2
Denisa
Ramović Zijah
19.
Rahimić Sabiha
IX-1
Tarik
Bišić Nedžad
20.
Ramić Ejub
IX-2
Elmedin
Ozrinić Ana
21.
Mrguda Jasmina
IX-3
Ajsela
Palić Ajeta