Browse By

VIJEĆE RODITELJA

Predsjednik Vijeća roditelja: Bučo Mersiha                                                                       Zamjenik: Delić Arijana

Red.br. Prezime i ime roditelja Razred Ime učenika Razrednik
1. Čičak  Adisa I-1 Nejla Glavinić  Lejla
2. Rizvanović Sabina I-2 Aner Agović  Indira
         
3. Bešo Selma II-1 Erna Bašić Edina
4. Bjelić  Dalila II-2 Ensad Ćenanović Adisa
5. Suljić Edina II-3 Džana Rašinlić Irhana/ Gluščević Lejla
         
6. Agić Vahida III-1 Amina Abazović Emina
7. Gačanović Sinela III-2 Rijad Memić Amra
         
8. Bučo Mersiha IV-1 Haris Džomba Selma/        Hećo Alena
9. Muhović Adisa IV-2 Almin Tabaković Fatima
10. Špiodić Hasib IV-3 Lamija Garibović Jadranka
         
11. Hasanović Selvedina V-1 Hana Špica Suvada
12. Hadžović  Enisa V-2 Elhan Pašić Lejla
         
13. Delić Arjana VI-1 Lajla Kadrić Sabina
14. Čavrk  Sanel VI-2 Amela Ramović Zijah
         
15. Rahimić Sabiha VII-1 Tarik Agović  Lejla
16. Čengić Dženita VII-2 Nudžejma Ozrinić  Ana
17. Mrguda Ismira VII-3 Ajsela Palić  Ajeta
         
18. Hajdarević Almir VIII-1 Amina Đedović Medisa
19. Memišević Vasvija VIII-2 Osman Camović Hadija
         
20. Višnjić Nirmela IX-1 Faris Bišić Nedžad
21. Nezirović Adis IX-2 Adna Đurđević Senada