Browse By

Monthly Archives: August 2020

No Thumbnail

Video nadzor HikVision

Općina Novi Grad na čelu sa načelnikom Semirom Efendićem uručila je vrijednu donaciju u vrijednosti 7.000,00KM u savremenoj video opremi. Direktor škole Duran Mrnđić je istakao da je sigurnost učenika i roditelja na prvom mjestu, a i školski objekti su sada profesionalno uvezani sigurnosnim kamerama