Browse By

Video nadzor HikVision

Općina Novi Grad na čelu sa načelnikom Semirom Efendićem uručila je vrijednu donaciju u vrijednosti 7.000,00KM u savremenoj video opremi. Direktor škole Duran Mrnđić je istakao da je sigurnost učenika i roditelja na prvom mjestu, a i školski objekti su sada profesionalno uvezani sigurnosnim kamerama i protivprovalnim uređajima.

Posebno se zahvaljujemo Opštini Novi Grad i našem načelniku Semiru Efendiću koji uvijek pomažu OŠ “Mustafa Busuladžić” u Dobroševićima.