Browse By

Posjeta ministra

Dana 22.11.2019.godine JU OŠ “Mustafa Busuladžić” Sarajevo posjetio je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS gdin.Damir Filipović. Direktor škole je upoznao ministra sa tokom građevinskih i mašinskih radova na objektu stare škole.
Ministar je obišao školu i izrazio zadovoljstvo dosad urađenim poslovima ali i svim narednim fazama koje vode do završetka utopljavanja objekta škole