Browse By

Vježba “Evakuacija”

Vatrogasna brigada Općine Novi Grad Sarajevo, zajedno sa osobljem i učenicima JU OŠ “Mustafa Busuladžić”, je izvela uspješnu vježbu evakuacije i spašavanja od požara.
Učenici, nastavnici i ostalo osoblje škole su evakuisani na školsko dvorište, a protivpožarne sirene su bile uključene kao znak evakuacije.