Browse By

Škola u prirodi na Vlašiću

« 1 of 3 »

U periodu od 10.05. do 12.05.2018 . godine, 66 učenika četvrtih i petih razreda su sa učiteljicama: Abazović Eminom, Memić Amrom, Durak Eminom i Planja Belmom boravili u školi u prirodi na Vlašiću. Učenici su imali priliku da vide kako se proizvodi Vlašićki sir, te da obiđu historijske znamenitosti Travnika i Jajca.