Browse By

VRIJEME KONSULTACIJA SA PREDMETNIM NASTAVNIKOM šk.2016/2017.god.

 

Redni

broj

IME I PREZIME NASTAVNIKA PREDMET DAN  VRIJEME
1. Kadrić Sabina Bosanski jezik i književnost Utorak 1130-1215
2. Đurđević Senada Bosanski jezik i književnost Utorak 1050-1130
3. Bišić Nedžad Engleski jezik Četvrtak 850-930
4. Mešić Mersiha Engleski jezik Petak 1000-1040
5. Palić Ajeta Njemački jezik Četvrtak 940-1025
6. Ramović Zijah Matematika Utorak 1220-1315
7. Lakota Mirsad Matematika Četvrtak 1045-1130
8. Ljajić Esat Fizika Srijeda 850-930
9. Kunić Besima Hemija Utorak 850-930
14. Kurtić Abdulah Biologija Petak 940-1025
15. Ozrinić Ana Historija Petak 1315-1400
16. Camović Hadija Geografija Ponedjeljak 1230-1315
18. Đedović Medisa Tehnička kultura V-VIII Ponedjeljak 935-1045
19. Handžić Armina Tehnička kultura IX Srijeda 1130-1215
17. Osmanović Jasmin Informatika Ponedjeljak 935-1045
10. Bihorac Eldin Muzička kultura Utorak 940-1025
11. Turković Vezira Likovna kultura Petak 1315-1400
12. Šehović Alma Likovna kultura Četvrtak 930-1025
13. Begović Amel Tjelesni i zdravstveni odgoj Ponedjeljak 1230-1330
20. Agović Lejla Vjeronauka Petak 945-1030