Browse By

Rekonstrukcija spomen obilježja

Rekonstrukcija spomen obilježja.
Agresija na našu zemlju i odbrana od nje u periodu od 1992. do 1995.godine jedan je od najznačajnijih perioda u novijoj historiji naše domovine. Općina Novi Grad Sarajevo njeguje sjećanje na žrtve, heroje i događaje iz tog perioda. Naš je zadatak da čuvamo uspomenu i širimo istinu o ubijanju stanovnika Ahatovića u periodu opsade Sarajeva.