Browse By

Posjetili smo izložbu „Trideset godina savremene lingvističke bosnistike“

U petak, 06.03.2020.godine učenici devetih razreda sa nastavnicom Sabinom Kadrić posjetili su izložbu pod nazivom “Trideset godina savremene lingvističke bosnistike”. Izložba je postavljena u galeriji Općine Novi Grad u organizaciji Instituta za jezik. Učenicima je održano kraće predavanje o izloženim knjigama, pojedinačno o nekim naslovima koje su gledali. Učenicima je posebno istaknuta važnost jezičke kulture i razvijanja kulture čitanja i time opće kulture. Ova izložba je višestruko korisna kao osvježenje u nastavi.