Browse By

Historijski čas

Dana 29.10.2019.godine i 05.11.2019.godine bivši pripadnici 2.viteške brigade, Hećo Mirsad i Suljagić Muaz, su za učenike devetog razreda održali dva predavanja – historijska časa, gdje su govorili o ratnim dešavanjima i agresiji na BiH.

Prvo predavanje je bilo na temu Raspad i olisulucija bivše SFRJ. Na drugom predavanju, bivši pripadnici 2.viteške brigade, su govorili o oslobođenju Mijatović kose i Viteška na ratištima izvan BiH:

Učenici su sa zanimanjem pratili predavanja, a predavači su na kraju uputili jasnu poruku učenicima da se za svoju domovinu bore znanjem i postizanjem što boljih rezultata u obrazovanju.