Browse By

Manifestacija obilježavanja Druge viteške brigade

Članovi historijske sekcije su prisustvovali manifestaciji obilježavaja Druge viteške brigade na Dujmovićkim brdima, koja su smještena na planini Treskavici.

Manifestaciji je prisustvovalo 15 učenika naše škole, zajedno sa nastavnicom Anom Ozrinić.