Browse By

Planinarska družina Ruda Glava

Planinarsko kampovanje “Planinarske družine – edukacija kroz planinarsku školu – 2019.” ove godine održano je 14.-15.09.2019. na lokaciji SRC ” Ruda Glava” (koja se nalazi na jugoistočnim obroncima planine Jahorine) u planinarskom domu “Nedim Pilav Jogi” (1428 m.n.v.).
Na kampovanju učestovalo je 133 učesnika, od toga 86 mladih planinara iz 12 osnovnih škola te voditelji, vodiči, sanitet, GSS Novi Grad Sarajevo i članovi društva.

Ispred škole “Mustafa Busuladžić” išli su učenici VII i IX razreda, Delić Lajla, Silnović Amra, Pobrić Sara, Delić Haris, Salihagić Ensar i Ćurevac Ajdin i nstavnik Kadrić Juso. Na kampovanju nas je posjetio i Ministar obrazovanja BPK-a Arman Bešlija. 
Aktivnosti koje su realizovane ovog vikenda su:
– Orijentacija na terenu (kretanje po azimutu na 4 zadate tačke),
– užad – čvorologija i izrada čvorova,
– spuštanje uz pomoć užeta bez dodatne opreme (dulfer i afrika),
– organizacija kamp prostora (podizanje šatora, bivikiranje),
– predavanje GSS Novi Grad Sarajevo,  te
– planinarska tura na Borovac 1750 m.n.v.