Browse By

Školski bazar

Vijeće roditelja Osnovne škole “Mustafa Busuladžić” je organizovalo bazar u prostorijama škole. Bazar su vrijedno pripremili članovi Vijeća roditelja zajedno sa svojim razredima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju školu i menadžmentom škole. Bazar je organizovan sa ciljem prikupljanja sredstava za potrebe djece koja nisu u mogućnosti platiti školu u prirodi i ekskurziju. Nakon završenog bazara prikupljeno je ukupno 1.585,10 KM.

Veliko Hvala svima koji su učestvovali i pomogli da se bazar realizuje.