Browse By

Učenici šestih razreda OŠ “Mustafa Busuladžić” su posjetili sarajevski ratni tunel – Tunel spasa

[Best_Wordpress_Gallery id=”71″ gal_title=”tunelspasa”]

Učenici šestih razreda OŠ “Mustafa Busuladžić” su posjetili sarajevski ratni tunel – Tunel spasa

U srijedu, 18.04.2018. godine učenici šestih razreda su sa direktorom škole Duranom Mrnđićem i nastavnicima Jasminom Osmanović i Semirom Tabak posjetili Tunel spasa.
Sarajevski ratni tunel bio je jedina veza opkoljenog Sarajeva sa ostatkom svijeta od jula 1993. godine do završetka opsade Sarajeva krajem februara 1996. godine. Radovi na prokopavanju tunela trajali su više od pola godine. Kopalo se krampama i lopatama, a jedino osvjetljenje radnicima bila su ratna kandila (posude napunjene jestivim uljem sa fitiljem od konopca). Tunel je prokopan 30.07.1993. i Sarajevo je dobilo izlaz u svijet. Dužina tunela je oko 800 metara, visina 1.5 metara, a širina malo više od jednog metra .Kroz tunel su uspostavljene telefonske veze, dodotok struje i nafte, prevoz ranjenika, hrane i ostalog. Učenici naše škole sa velikom pažnjom i emocijama obišli su muzejske postavke i pregledali film te se srdačno zahvalili osoblju muzeja.