Browse By

IZBOR DIREKTORA

25.01.2021.godine Održana Izborna sjednica uposlenika i vijeća roditelja JU OŠ" Mustafa Busuladžić"za izbor direktora na mandatni period 2021_2025.