Browse By

OBAVIJEST – Školske smjene

U školskoj 2019/2020.godini nastava će se realizovati prema slijedećem rasporedu smjena:

I smjena:

I2, II1, III1, IV1, V1, V2, V3razredi od 800 sati.

VI1, VI2, VII1, VII2, VII3, VIII1, VIII2, IX1, IX2 razredi od 800 sati.

II smjena:

I1, II2, III2, IV2 razredi od 1140 sati.

Sretan početak nove školske godine.